Domov

KAKO POTEKA GOSPODARSTVO …

 … V NAŠI CERKVI

Vedno se verniki in tudi neverniki sprašujejo o financah Cerkve, kam gre določen denar, ki je bil zbran pri sveti maši, čigav je in na kateri račun se polaga. Da si bomo morda v teh težkih časih, ko se izgublja zaupanje v Cerkev, nekako bolj na jasnem, kako je z denarjem, naj podam nekaj informacij.

 VATIKAN

Krovna organizacija Cerkve je papež s svojo skupino ljudi (kardinali in škofje), ki vodijo različna področja Cerkve. Njihova pravna varnost je suverena država Vatikan. Za svoje delovanje potrebujejo finančna sredstva, ki jih dobivajo s svojimi investicijami ali pa od darov škofij. Vatikan financira škofije, če nimajo možnosti dobivati svojih sredstev (ponavadi je to namenjeno misijonskim deželam, v času železne zavese pa smo tudi v Sloveniji dobivali pomoč iz Vatikana, ker se je zgodila nacionalizacija in so bili gospodarski posli – obnova cerkvenih objektov in sredstva za pastoralno dejavnost – onemogočeni).

 NADŠKOFIJA LJUBLJANA

Škofije se financirajo deloma iz darov vernikov in duhovnikov (vsak duhovnik, ki v dnevu mašuje več kot enkrat, mora denar od mašnega namena, ki je bil opravljen, oddati na škofijo), deloma iz lastnih sredstev, ki jih pridobijo s svojimi gospodarskimi dejavnostmi (prodaja lesa, najemnine ...).Vsaka škofija je svoj pravni subjekt in gospodari s svojim premoženjem. Kot veste je v nadškofiji Maribor  prišlo do finančnega zloma, saj so se ukvarjali z zelo tveganimi posli, ker so za hitri zaslužek denar vlagali v delnice in pri tem najemali še kredite, ker so delnice v letih nazaj bliskovito naraščale, v krizni situaciji pa se je vse obrnilo na glavo. Delnice so izgubile vrednost, kredit z obrestmi pa je ostal. Škofije naj bi porabile denar za skupne pastoralne dejavnosti (sociala, šolstvo, stavbe, pomoč manjšim in revnejšim župnijam …).

 ŽUPNIJA DOB

Župnije dobijo denar od darov vernikov, redko od kakšnih najemnin, sečnje lesa in prodaje zemlje. V župniji zbiramo denar vsako nedeljo in praznik ter pri pogrebih in porokah v pušico, nekajkrat letno pa je tudi namenska nabirka za župnijo – t. i. ofer (npr. za ogrevanje cerkve, obnove ...), ki pomeni večjo namensko nabirko. Vsak da v pušico kolikor želi. Večina nabirk je namenjena vzdrževanju župnijske cerkve, župnišča in pastoralnih dejavnosti. Ena pušica na mesec je namenska, ki jo pošljemo na škofijo. V letu je tako šest pušic namenjenih za delovanje škofije, od ostalih pa po ena za socialno zavarovanje duhovnikov, za pastoralno izobraževanje (razni tečaji, srečanja, predavanja, katehetsko-pastoralna šola …), za vzdrževanje bogoslovja in bogoslovcev, za Zavod sv. Stanislava, za misijone in Karitas. Edina pušica, ki gre v Vatikan, je na praznik Petra in Pavla. Na veliki petek in soboto je ob Božjem grobu postavljen nabiralnik, ki je namenjen vzdrževanju cerkvenega življenja v Sveti deželi.

 ŽUPNIK

Župnika vzdržujete z darom, ko naročite sveto mašo ali pa ga daste ob krstu, poroki, pogrebu ali drugih priložnostih. Na nedeljo Dobrega pastirja je za župnika tudi ofer. Cerkveni in župnikov denar morata biti strogo ločena in sta tudi predmet vsakoletne vizitacije, ki jo opravi dekan, na vsaka 4 leta pa arhidiakon, ki pregleda stanje poslovanja za 4 leta nazaj in preveri, če so matične spremembe (krsti, poroke, pogrebi ...) vpisane v matične knjige župnije. Arhidiakon in dekan tudi preverita, ali župnik redno oddaja namenske nabirke na škofij in denar od mašnih intencij (binacij - druga maša v dnevu - ali trinacij). Nek župnik se je pred nekaj tedni pošalil, da je še edini socialistični sistem ohranjen v cerkvi med duhovniki, ker vsak dobi enako plačilo, pa če dela do onemoglosti ali pa samo mašuje.

Večkrat ste tudi povabljeni, ker imam sam dovolj mašnih namenov, da kakšen mašni namen daste »za ven«, kar pomeni, da vaš namen opravi drug duhovnik na župniji, kjer nima dovolj župnijskih mašnih namenov, ali pa sam največkrat oddane maše namenim slovenskim duhovnikom v misijonih, ko tega denarja dejansko ne porabijo zase, ampak za vzdrževanje misijona in gradnjo bodisi šol, ambulant ali cerkva. Včasih pa namene prejme katera od redovnih družb.

Nekateri tudi včasih vprašujete, kako je z duhovnikovo plačo. Katoliški duhovniki v Sloveniji za razliko od protestantskih pridigarjev v Sloveniji nimamo plače. Duhovnikova garantirana plača v tem smislu je dar enega mašnega namena na dan. Za učenje verouka in drugih pastoralnih dejavnosti duhovnik ne dobiva plačila. Dejstvo pa je, da nekateri vidijo in znajo ceniti duhovnikov trud in mu tudi občasno namenijo prostovoljni dar. Država nameni škofijam določen delež denarja za socialno zavarovanje duhovnikov. S tem nam nekako daje tudi potrditev, da je naše delo tudi družbeno koristno. V ta namen država duhovnikom, ki še nismo v civilnem pokoju, nameni 40 % sredstev, 60 % pa si moramo plačati sami. Ta delež pa ne velja za posameznega duhovnika, ampak za škofijo, ker škofija v imenu duhovnikov plačuje prispevke za socialno in zdravstveno zavarovanje. Za posameznega duhovnika pa pomeni, da je lahko ta odstotek državne pomoči različen, glede na to, na kakšni župniji deluje. Tako duhovniki iz večjih župnij krijejo 90 % lastnih sredstev, 10 % jim doda škofija iz državnega denarja, meni osebno škofija krije 45 %, polovico moram dati sam, kar znese približno nekaj čez 150 € na dva meseca.

Naj se ob koncu zahvalim vsem vam, ki mi zaupate delo v naši župniji, kot tudi za vaše darove, s katerimi se mi zdi, da delamo včasih velike čudeže, če samo pogledamo, koliko se je v dobski župniji postorilo v nekaj letih, pa naj bodo to nove orgle, obnova kaplanije, ozvočenje, nova okna in prenova ogrevanja … Bog naj vam povrne za vse dobro in plemenito!

župnik Jure Ferlež

 
Knjiga Znamenje - naročilo

Nedavna obvestila

 • Sv. Štefan - blagoslov konj
  Objavil 30. dec. 2014 02.37 Jure Ferlež
 • Jaslice in prva polnočnica ob 19:00
  Objavil 24. dec. 2014 14.18 Jure Ferlež
 • Blagoslov kmetijske mehanizacije - 23.11.2014
  Objavil 28. nov. 2014 12.44 Jure Ferlež
 • Romanje - Krk, 25. in 26.10.2014
  Objavil 29. okt. 2014 01.50 Jure Ferlež
 • Blagoslov kapelice - 29. junij 2014 Blagoslov obnovljene kapelice na Studencu  (video posnetek) in kulturni program.
  Objavil 1. sep. 2014 22.37 Irena Dimc
Prikaz objav 1 - 5 od 97. Prikaži več »